דף הבית

שגרירי רוטשילד בערבית


ארגון שגרירי קרן רוטשילד - קיסריה
 

מבוא

התואר החברתי-אזרחי הראשון שלך!

ארגון שגרירי רוטשילד מכשיר את דור העתיד
של המנהיגות החברתית והעסקית בישראל

קרן רוטשילד קיסריה - ייסדה את ארגון שגרירי רוטשילד במטרה לבנות בישראל רשת מנהיגות רב- תחומית, מעורבת, משפיעה ובעלת אחריות חברתית. הארגון יעניק את ההזדמנות הטובה ביותר לבוגריו לממש את הפוטנציאל הגלום בהם, להצליח ולהפוך לשגרירים של שינוי חברתי מעמדות השפעה בחברה הישראלית.
אם אתה שואף להוביל שינוי חברתי במדינת ישראל, אם אתה מוכן לעבוד קשה כדי להצליח בגדול, אם אתה רוצה להשתייך לנבחרת שמתעתדת להוביל את האג`נדה החברתית והעסקית במדינת ישראל - ארגון שגרירי רוטשילד הוא נקודת זינוק מצוינת לעתיד שאתה רוצה. העתיד שמגיע לך.
 

 • מלגת לימודים משמעותית, בהיקף של 20,000 ₪ לשנת לימודים, סיוע אקדמי וליווי מהתואר הראשון עם אפשרות המשך ליווי גם לתארים מתקדמים (במרכז הבינתחומי היקף המלגה השנתית גבוה יותר)
 • אחריות חברתית, מנהיגות ומעורבות, עשייה והשפעה על יישובים וקהילות ברחבי הארץ באמצעות פרויקטים חברתיים חינוכיים.
 • פיתוח אישי ומקצועי - הכשרה ורכישת כלים מקצועיים ומיומנויות אישיות, התמחות מגוונת וניסיון מעשי בייזום, הקמה  וניהול פרויקטים .
 • השתייכות לנבחרת מגובשת, מובילה ומשפיעה חברתית ועסקית באמצעות רשת חברתית מפתחת המורכבת מגופים וחברות פרטיות מהמגזר העסקי, הציבורי והאזרחי.


הצלחה אמיתית היא תוצאה של עבודה קשה:
 

 • עשייה חברתית משמעותית, מחויבות ואחריות לקהילה.
 • השתתפות במפגשי הקבוצה על בסיס שבועי, השתתפות בכנסים שנתיים.
 • קורס אקדמי נוסף.


מסלול מיוחד:

מסלול "שגריר ללא מלגה" מיועד לסטודנטים המעוניינים להשתייך לארגון "שגרירי רוטשילד" ולרכוש את ההכשרה למנהיגות חברתית ועסקית ואינם יוצאי פריפריה חברתית/גיאוגרפית.
 

 • אחריות חברתית, מנהיגות ומעורבות, עשייה והשפעה על יישובים וקהילות ברחבי הארץ באמצעות פרויקטים חברתיים חינוכיים.

 • פיתוח אישי ומקצועי - הכשרה ורכישת כלים מקצועיים ומיומנויות אישיות, התמחות מגוונת וניסיון מעשי בייזום, הקמה וניהול פרויקטים .
 • השתייכות לנבחרת מגובשת, מובילה ומשפיעה חברתית ועסקית באמצעות רשת חברתית מפתחת המורכבת מגופים וחברות פרטיות מהמגזר העסקי, הציבורי והאזרחי.
 • קורס פיתוח מקצועי - קורס מקצועי במגוון תחומים לבחירתך. 

הקריטריונים לקבלת המלגה כוללים קריטריונים של מנהיגות לצד מעורבות חברתית, כשבמקביל נלקחים בחשבון תנאי סף של מצב סוציו-אקונומי והרכב הקבוצה.

 

תנאי קבלה

מוזמנים להגיש את מועמדותם לחברות בארגון שגרירי רוטשילד העונים לתנאים המפורטים לעיל:

א.מועמדים לשנת לימודים ראשונה לתעודת הנדסאי במכללה הטכנולוגית להנדסאים אורט בראודה

ב. בעלי פוטנציאל מנהיגות ואחריות חברתית, נכונות לעשייה חברתית משמעותית ומחויבות לקהילה.

ג. עמידה בתנאי סף סוציו-אקונומיים לשם קבלת המלגה.  

פרטים נוספים

מנהיגות חברתית  והשפעה בקהילה
הזכאים למלגה, מחויבים לתהליך פיתוח מודעות אחריות ומנהיגות חברתית הכולל מפגש שבועי קבוע, קורס אקדמי נוסף, סמינרים הכוללים לינה והובלת פרויקטים קהילתיים.

תשלום המלגה
המלגה השנתית תועבר לאחר שנמצא כי הסטודנט עמד במחויבויות הלימודים, בתהליך פיתוח מודעות אחריות ומנהיגות חברתית ובכל מחויבויות ארגון שגרירי רוטשילד.
הגשת מועמדות – המשך:

מועד אחרון להרשמה
המועד האחרון להרשמה לחברות בארגון שגרירי רוטשילד: 1/10/2013

החלטה בנוגע לקבלת או דחיית בקשתך למלגה, תועבר אליך באמצעות המערכת והדואר האלקטרוני. לא יתקיים מנגנון ערעור.

הליך הטיפול בבקשת המלגה – אימות מסמכים
במידה ועברת את שלב ההרשמה והמיון הראשוני בהצלחה, תזומן לאימות הנתונים עליהם הצהרת בהרשמה עליך להיות מוכן עם שליחת המסמכים – אי שליחתם בזמן תעכב את תהליך המיון.

מועדי אימות הנתונים:

יחל ב – 15/7/2013 ויסתיים ב 10/102013

מעבר לתאריכים אלו - לא ניתן יהיה להמשיך בתהליך בקשת המלגה ופנייתך תידחה.

מרכזי הערכה – יתקיימו במהלך חודשים אוגוסט-ספטמבר 2013

יום גיבוש ממיין - יתקיים ב- 10 באוקטובר במרכז הארץ.


לתשומת לבך!

חברות בארגון שגרירי רוטשילד אינה אפשרית לסטודנטים המקבלים מלגת לימודים נוספת המחייבת השתתפות פעילה בתכנית חברתית אחרת. 

תנאי ההרשמה

בהרשמתך לארגון שגרירי רוטשילד, הנך מקבל/ת על עצמך את הסעיפים הבאים:

א. אינני מקבל/ת מלגת לימודים נוספת המחייבת השתתפות פעילה בתכנית חברתית או אחרת . הריני מתחייב/ת כי במידה ואתקבל לארגון שגרירי רוטשילד ואקבל מלגה/תמיכה נוספת או אחרת מגוף או מקרן מלגות אחרת, במהלך התקופה בה אהיה חבר בארגון, אודיע על כך מיידית (לא יאוחר מ 7 ימים) לארגון שגרירי רוטשילד.

ב. במידה ואתקבל לארגון שגרירי רוטשילד, הריני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי במקרה ואפסיק את לימודי או אפחית שעות לימוד שבועיות מתחת ל 12 ש"ש במהלך התקופה בה אהיה זכא/ית למלגה, אודיע על כך מייד (לא יאוחר מ 7 ימים) לארגון שגרירי רוטשילד. ידוע לי כי אי עמידה במס` שעות לימוד שבועיות או הפסקת לימודים, מהווה הפרת ההתחייבות שלי כלפיכם ופסילת קבלת המלגה והשבת הכספים.

ג.במידה ואתקבל לארגון שגרירי רוטשילד, הריני מתחייב/ת לעמוד בתנאי החברות ובתקנון ארגון שגרירי רוטשילד. ידוע לי כי אי-עמידה בתנאים מהווה הפרת התחייבות שלי כלפיכם ופסילת קבלת המלגה והשבת הכספים.

ד. במידה ואתקבל לארגון שגרירי רוטשילד, הנני מתחייב/ת להודיע במקרה ואבצע שינוי במסלול לימודי ו/או אבצע שינוי מוסד לימודי אודיע על כך מייד (לא יאוחר מ 7 ימים) לארגון שגרירי רוטשילד ואשנה הפרטים בתיק המועמדות שבאתר ההרשמה.

ה. הנני מותר/ת בזאת על חיסיון המידע ומאפשר/ת מסירת כל מידע אודותיי ממוסד הלימודים ומכל גוף אחר אשר קשור לנכונות המידע אשר מסרתי .

בהרשמתך, הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי כל הפרטים והמידע אותו מילאת, בתיקך שבאתר ההרשמה, מהוה אישור וראיה לנכונות הפרטים שמילאת ולהסכמתך לכל הוראה / הנחיה /תקנה בנושא חברות בארגון שגרירי רוטשילד.

אנו מאחלים לך הצלחה ושנת לימודים פורייה.
 

ההרשמה לארגון לשנת הלימודים תשע"ד הסתיימה

מוזמנים להמשיך ולהגיש מועמדות מועמדים ממוסדות האקדמיה הבאים בלבד:

מועמדים לשנת לימודים ראשונה לתעודת הנדסאי במכללה הטכנולוגית להנדסאים אורט בראודה

ומועמדים לשנת לימודים ראשונה לתואר ראשון בשנת הלימודים תשע"ד במכללה האקדמית ת"א יפו

הגשת מועמדות

לצורך הרשמה לחץ כאן

נרשמת? אל תשכח/י לעשות לנו לייק ב פייסבוק

להכיר את הארגון ואת הפעילות, לשאול שאלות ולקבל עדכונים

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

כל הזכויות שמורות לקרן רוטשילד קיסריה
נבנה על ידי פריזה מערכות מידע בע''מ